Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

για τον ………..«Ν»…….. οδηγό αυτό που βλέπετε είναι ………….θάνατος

ΞΥΠΝΑΤΕ Δήμαρχοι τον Οκτώβριο έχουμε Δημοτικές …… έχουμε όμως και Φούμο.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009