Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

1821………..Ζήτω η Αθάνατη Ελλάδα………2011


Θεσσαλονίκη 25 Μαρτίου 2011


30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης


Αρχιστράτηγος Μακεδονικών

Δυνάμεων

Εμμανουήλ Παπάς

1821

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Δήμος Θεσσαλονίκης …………. σηματοδότηση δρόμων


Ο Κ.Ο.Κ. μας λέει για το επάνω σήμα του όταν το βλέπουμε ότι Απαγορεύετε η Στάση και η Στάθμευση σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Η κάτω παραλληλόγραμμη πινακίδα σε συνδυασμό με την επάνω τι μας λέει ξέρει κάποιος