Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Η φωτογραφία της Ημέρας!

Ένα σμήνος  από Τσιφτάδες σε τοποθεσία στην παραλία της Καραθώνας στην πόλη του Ναυπλίου, 
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

O Τσιφτάς είναι στρουθιόμορφο πτηνό της οικογενείας των Εμπεριζίδων (τσιχλόνια), που απαντάται στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Emberiza calandra και περιλαμβάνει 2 υποείδη

Η συστηματική θέση του είδους είναι από καιρό αμφιλεγόμενη. Ο Karel Voous το διαχώρισε (1977) από το γένος Emberiza και, το τοποθέτησε στο μονοτυπικό γένος Miliaria. Για να στηρίξει αυτό το διαχωρισμό, έθεσε κάποια μορφολογικά στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα είδη του γένους Emberiza, όπως το αρκετά μεγαλύτερο μέγεθός του, την ολοκληρωτική αλλαγή φτερώματος (moulting) των νεαρών ατόμων και, κυρίως, τη μη εμφάνιση φυλετικού διμορφισμού, χαρακτηριστική στα άλλα τσιχλόνια. Μάλιστα, προστέθηκαν θέσεις που συνηγόρησαν στη συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζοντας επιπλέον ότι, υπάρχουν μορφολογικές διαφορές στα ουραία πτερά αλλά και στο τραγούδι του Τσιφτά. Ωστόσο, μοριακές γενετικές μελέτες DNA, δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τη συγκεκριμένη συστηματική άποψη, οπότε η επικρατούσα σήμερα άποψη είναι ότι το είδος πρέπει να παραμείνει στο γένος Emberiza.

STUDIO B&G.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου