Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

ΝΑΥΠΛΙΟ: ΘΑΜΝΟΦΥΛΛΟΣΚΟΠΟΣ.

Ένα πουλί το είδος Θαμνοφυλλοσκόπος σε τοποθεσία στην πόλη του Ναυπλίου, 
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016. 
STUDIO B&G

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου