Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΝΑΥΠΛΙΟ; ΒΡΑΧΟΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ.

Ένα πουλί το είδος Βραχοτσοπανάκος τρώει ξηρά τροφή για σκυλιά σε τοποθεσία στην πόλη του Ναυπλίου, 
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου