Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΝΑΥΠΛΙΟ: ΣΤΡΕΙΔΟΦΑΓΟΣ.

Ένας στρειδοφάγος σε τοποθεσία στην πόλη του Ναυπλίου,
 Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.  
Ο στρειδοφάγος είναι παρυδάτιο καλοβατικό πτηνό της οικογενείας των Αιματοποδιδών, που απαντάται στον Ελλαδικό χώρο. 


Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Haematopus ostralegus και περιλαμβάνει 4 υποείδη. Οι περισσότεροι πληθυσμοί του Στρειδοφάγου είναι μεταναστευτικοί. Στις Φερόες, ο στρειδοφάγος αποτελεί το εθνικό πτηνό, με την τοπική ονομασία Tjaldur Στον ελλαδικό χώρο, ο στρειδοφάγος απαντάται και με τις ονομασίες Θαλασσομπεκάτσα, Στρειδάς και Παρδάλα
STUDIO B&G 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου